OCR Output

1923: den 3 januari. Nr 1.

FRA, AR
RE SF 2 Sö la] 5
Folkskolafi +: IBRYHOlNS SOCKER «a: ovcctseia osa Febr. [20 10 fm;
Bjurholm
Skolhuset i Öriväska SÖOCken + :n0n d. sr te lredt rs 5 28 10 MM.
Orträsk
Viöka Skölnus IFtedrika 60fKken: sivitolsnrala rg Mars | 3) 10 fm.
Åsele tingshus Åsele kyrkoplats och municipalsam¬
hälle samt Skolan och av Åsele
socken i övrigt de samhällen och
byar, som ligga öster om Ånger¬
INANIVOIE. iii be si area R 6.10 fm.
Åsele tingshus Av Åsele socken de byar och sam¬
hällen som ligga väster om
ANHE ONE: dosa sö nr is 5 tl 10 fö
Bergvattnets |Av Dorotea socken byar och lä- |
nya skolhus genheter, som ligga söder om
(Dorotea) OÖMRSJÖR a 00 old Ä 9: 10-Tm.
Zz Dorotea socken i övrigt samt från
främmande rullföringsområden an¬
MOA RR 5 101 10 fm.
Kommunalhuset Den del av Vännäs socken, som
i Vännäs omfattar samhällen och byar
nöOfr om UMSdlV sc cc lfoca: ä 13 0
i Den del av Vännäs socken, som
omfattar samhällen och byar sö¬
GE OM UNIPRV. os slarviga en j 141-10 IL
Ordenshuset i Umeå stad, kvarter och stadsdelar
Umeå, Skolgatan! öster om Rådhusesplanaden samt
slädsdelen flågA ov oc. scn ä 15: 10 TN.
åå Umeå stad, kvarter och stadsdelar
väster om :Rådhusesplanaden
jämte de båda regementena .... 7 16: TIO fm
så Granskning och justering av hand¬
fingar OCK Orotökolls =. son fö 10 -m