OCR Output

1923 den 3 januar: Nit

PE RAS
1 ar 2 fronnden nn | 5
|
Godtemplar- |Den del av Holmsunds landsfi- |
huset i Öris- skalsdistrikt, som omfattar by- |
backa arna, Brännland, Norrfors, Käla¬
mark, Kulla, Piparböle, Salomons¬
besök, Svallet, Gubböle och Bratt¬
by samt av Umeå landsfiskals¬
distrikt byarna Overboda, Röt¬
tjärn, Dalsjö, Södra Myrbäck,
Sörfors och Kläpbölg. :oro Na FOR oc Ol TO fm
J. B. Forsbergs |Holmsunds landsfiskalsdistrikt i öv¬
gård i Tavelsjö| rigt utom Holmsunds socken... jö 10: 10:Im;
Skolhuset i [Sävar socken och Holmö kapell¬
Sävar TÖPSSTO NPR moa j 13 0 lm
Godtemplar- Till Umeå landsf. distr. hörande by¬
ordens hus i arna On, Teg, Röbäck, Stöcksjö,
Röbäck Degernäs, Böleå, Stöcke, Ström,
Strömbäck: och: Sörböle=" . il... | É 16 10.
> Till Umeå socken i övrigt hörande
byar söder om älven utom ovan¬
nämnda byar, som inskrivas i
kommunalhuset å Backen d. 8 febr. X 17! TO Im.
Hörnefors skol-|Hörnefors socken ............... ö 19)-:-10 fm.
hus
Nya kommunal-IAv Nordmalings socken de sam¬
huset å Nord- | hällen och byar, som ligga väster
malings kyrko- | om Leduån och icke inställa sig
vall I NFRRRE an a OO ES OS - 211. 10 mm.
i Av Nordmalings socken de sam¬
hällen och byar, som ligga öster
om Leduån och icke inställa sig
Ft NYÖRGERS 0 os sr PR 22--19-fm.
Tingshuset i |Av Nordmalings socken de sam¬
Nyåker hällen och byar, som ligga norr
om järnvägen samt invid och på
lämpligt avstånd söder om järn¬
VAR OI Eds 0 de se Se SANN 5 24 SOM.