OCR Output

Jämlikt värnpliktslagen den 17 september 1914 och inskrivningsför¬
ordningen den 25 oktober 1918 kommer inskrivning av de till rullförings¬
områdena n:ris 69, 70 och 71 samt Umeå och Skellefteå sjömanshus”) inom
Västerbottens län hörande värnpliktiga, vilka äro skyldiga att år 1923
undergå inskrivning, att förrättas å nedannämnda tider och ställen, näm¬
ligen:

A. Rullföringsområden.

Sammanträdes- Inskrivningsställe

Inskrivnings- Läkarbesiktn.|

& Ps] SANNA GÅ
ENE REL RE månad Idag | kl. 5
1 | 2 BESKA 5

Umeå södra rullföringsområde n:r 69.

Godtemplaror- |Holmsunds socken utom Obbolaön! Febr. | 5! 10 fm.
dens hus i

Holmsund
3 Obbolaön och anmälda från främ¬
mande rullföringsområden . ..... ; 010 MN.
Godtemplar- Den del av Holmsunds landsfiskals¬
huset i Gris- distrikt, som omfattar byarna
backa. Yttertavle, Innertavle, Anumark,

Ersmark, Fällforsån, Gärdsjöbäck,
Bäcksjön, Berttjärn, Hammarkulla,

Nydala, Ytterhiske, Grisbacka,
Grubbe, Västerhiske, Kyrkobordet,
Baggböle och Koddis == cs å TTO fm

") Rörande sjömanshusen se slutet av denna kungörelse under B.