OCR Output

anmälda rofodlingarna år 1905.

m |P R 8
$ bm |32 m
Sort 2 |S& g § 8: |8 E & Anteckningar
0a & 5 a° |B B o
> & | 5 & 2& |e 5 &
m lp 7 9
02 & p ©
Hvita *"/, SL 1| Korn 50 360 |Riktigt vilskott, dock förekommo
pommerska en del sämre fläckar.

Blandade | ''/, [SI1.| Korn 62 482 ”Välskött, men ej så stora rofvor.
sorter

Hvita **/. | Dr.| Korn o. 431 [Väl gallradt och rensadt, bra stora
pommerska hafre rofvor. — "Plantorna hirjades i
början af insekter, och skulle fil—
tet hafva ödelagts fullständigt,
om ej skadedjuren upprepade
gånger efterhållits och dödats för

&t
t
cose

hand".
Hernösands | */, |Dr.| Vall 50 259 [Väl gallradt och rensadt. Ganska
Corramore o. mycket tomluckor och ojämn stor—
Bortfelder lek. — "Corramore har gifvit

biittre skord in Bortfelder®".
Bortfelder | *'/, | Dr. /Hafre 0./ 1024 | 438 [Väl gallradt och rensadt. Välskötta

pelusch— vackra rofvor.
ker
Bortfelder | **/, |Dr.| Vall— 51+ | 313 [Väl gallradt och rensadt. Vackra
träda rofvor. — ”Skörden har felslagit
af hvarjehanda tillstötande olä—
genheter”. .
Bortfelder, | *'/; |Dr. / Rofvor | 101 | 591 |[Mycket vilskott rofland. Stora och
litet pommer— granna rofvor. — "Bortfelder ha
merska vägt upptill 6,s kg.".

Bortfelder | **/, |Dr.|Korn 0.| 73 541 |Myeket vilskott. Stora och vack—
potatis ra rofvor.

ägaren senare lämnat, hafva här blifvit utmiirkta genom anföringstecken.
Kyrkobyn och Bjursele) samt Malå, Sorsele, Stensele och Lycksele ha