OCR Output

sp n

Redogörelse för de till täflan

M_l

Socken By Ägarens namn Jordmån Gödsling

yeauy

Mala Rentjirn— | 0. A. Larsson | 216. | Stenbl. sand—| 15lass kreatursgod—
berg : jord sel, 50 kg. super—
fosfat, 20 kg. chi—
lisalpeter som öf—
vergödsling.
d:o Keppejaur |K. E. Dahlberg| 200 Myrjord _ | 200kg. kalk(hosten),
. 20 lass ladugårds—
godsel, 90 kg. su—
perfosfat, 75 kg.
kaligödning,20kg.
chilisalpeter.
d:o Holmsjö G. E. Mörtsell | 200 Sandjord | 15 lass kreatursgöd—
sel på hösten och
15 d:o på våren,
2 kub.—fot aska.

Sorsele | Blattniksele |C. A. Johansson| 300 Sandjord |40 lass stallgödsel
(hosten), 3 tunnor
aska, 7 tunnor
gödselvatten.
Stensele | Bastuträsk | F. E. Holmner | 364 Sandjord —|30 lass ladugårds—
gödsel, 60 kg. su—
perfosfat, 40 kg.
chilisalpeter.
d:o d:o Aug. Holmner | 256 Sandjord |34 lass ladugards—
godsel, 65 kg. su—
perfosfat, 35 kg.
kaligödning, _ 35
kg. chilisalpeter.
d:o d:o Karl Holmner | 266 Sandjord |20 lass ladugårds—
godsel pa hosten,
35 kg. superfos—
fat, 30 kg. kali—
godning, 20 kg.
chilisalpeter i 2
omgangar.
Lycksele | Vägsele |E.J. Konradsson| 210 Sandjord |12 lass svin— och
fårgödsel på hö—
sten, 8 lass latrin—
kompost på våren,
öfvergödsling m.
gödselvatten.

Anteckningarna äro gjorda vid inspektionen. Meddelanden, som
Roffälten inom Jörn (utom byarna Aselet och Klocktrisk), Norsjö (utom
besiktigats af dikningsförmannen, de öfriga af länsagronomen.