OCR Output

anmälda rofodlingarna år 1905.

— 81

g |P P Fo
0 & rå lp 1F 2
8. | &2 22 S ayX i
Sort # S S |§ 8 5: Anteckningar
i rå _ lt
© Z 2a
Hernösands | '*/,, Korn, | 1303 | 502 |Mycket välskött land, stora och
Bortfelder, | **/; något vackra rofvor. "Weibulls Bort—
Weibulls d:o, rofvor felder och Hvita pommerska syn—
Hernösands tes vara de mest gifvande”.
hy. pommer—
ska
a) Bortfelder,|a)""‘,,| Dr. | a) Rof— | a) 404| a) 453/Välskötta, väl utvecklade rofvor,
b) Fröodlin—/b) '%/; vor, |b)119%] b) 400| delvis något för tätt. Norfolk
gens Tidiga— b) vall |Summa|Medelia] mer än andra sorter besvärade
gaste, Nor— 1593 | 412 af fröstockar.
folk och Cen—
tenery Yel—
low
Bortfelder | **/, |Dr.| Korn 80 576 |Vackra rofvor. Blasten har varit
— så frodig, att kålmalens larver ej
kunnat göra så stor skada.
Centenery | */, |Dr.| Träda, | 72 566 väl utvecklade rofvor.
Yellow sandkörd
Bortfelder | *%/, |Dr.| Korn | 153 | 636 [Väl gallradt och rensadt. Rofvorna
ej så stora vid dikningsförman—
nens besok.
Bortfelder | ”/; |Dr.| Rofvor | 60 467 |Ej tillfyllest gallrade och rensade,
a) Sekel, Trida,| a) 814 | a) 631 |a) Nigorlunda rensadt, svagt gall—
b) Bortfelder|b) ??/, rofvor, | b) 18# |b) 486| radt.
b) rofvor| Summa |Modelta|b) Bra gallradt och rensadt.
99; | 601