OCR Output

»

Ieumge;—‘Ay
yeaiy

Socken

By

Agarens namn

Redogörelse för de till täflan

Jordmån

Gödsling

Jörn

Norsjö

d:o

Renstrom

Norsjö

Bjursele

Tjärnberg

Höglunda

Björknäs

F.W. Lundström

G. Edenström

C. J. Lundberg

J. O. Lundberg

Jak. Persson

J. P. Höglund

P. A. Lindberg

s
&
2

a) 139
b) 464

216

198

374

200

a) 200
b) 60

Sandbl. myr—

jord

a) Sandmylla

b) Myrjord

Sandjord

Myrjord

Sandjord

Sandjord

a) Myrjord
b) Mulljord

28 lass ladugårds—
godsel, 65 kg. su—
perfosfat, 25 kg.
ammoniaksuperf.,
40 kg. kaligod—
ning, 20 kg. chili—
salpeter till öfver—
gödsling vid gall—
ringen.

a) 10 lass kreaturs—
gödsel, 30 kg. su—
perfosfat, 30 kg.
myrjordsgodsel,
30 kg. kalisalt, 10
kg. chilisalpeter.

b)60kg. superfosfat,

60 kg. myrjords—

göds.,30kg. kalis.,

25 kg. chilisalpet.
kärrlass krea—

tursgödsel, 25 kg.
wiborghsfosfat, 15
kg. kaligödning,
15 kg. chilisalpe—
ter före sådden
och 12 kg. såsom
öfvergödsling.

121:s kreatursgöds.,
60 kg. wiborghs—
fosfat, 30 kg. kali—
godn., 27 kg. chili—
salpet., däraf hälf—
ten såsom öfver—
gödsling.

40 lass ladugårds—
godsel, 50 kg. wi—
borghsfosfat, 40
kg. kaligodning.

15 lass ladugårds—
gödsel, 2 hl.latrin,
‘/, tunna aska, 50
kg. ammoniaksu—
perfosfat.

a) 40 kg. wiborghs—
fosfat, 40 kg. ka—
ligodning, 25 kg.
chilisalpeter.

b) 8 lass ladugårds—
gödsel, 15 kg. ka—
ligödning, 10 kg.
chilisalpeter.

25