OCR Output

g

Redogörelse för de till täflan

Socken

By

Agarens namn

Jordmån

Gödsling

Jörn

d:o

Åselet

Klockträsk

Anäset

Alyckan

. Ullbergs—

träsk

Elgträsk

Långnäs—

träsk

N. E. Vikström

J. W. Holmgren

Joh. Boman

E. Johansson

A. W. Wester—
berg

0. E. Lidvall

And. Jonsson

319

601

210

200

200

200

205

Sandjord

Myr, mylljord,

sandmylla

Sandjord

Sandjord

Sandjord

Sandjord

Sandjord

1'/, hl. osl. kalk och
36 kärrlass krea—
tursgödsel på hö—
sten, 100 kg. wi—
borghsfosfat, 100
kg. kaligodning,
75 kg. chilisalpe—
ter före sådden,
samt 35 kg. dito
och _ latrinvatten
såsom öfvergöds—
ling.

33lass kreatursgod—
sel, 100 kg. wi—
borghsfosfat, 35
kg. kaligodning,
20 kg. chilisalpe—
ter.

20 lass ladugårds—
godsel (pa hosten),
25 kg. superfos—
fat, 25 kg. kali—
godning samt 25
kg. chilisalpeter
till plantorna.

40 lass ladugårds—
godsel, 20 kg. su—
perfosfat, 20 kg.
kaligodning, _ 18
kg. chilisalpeter.

20 lass ladugårds—
gödsel, 25 kg. wi—
borghsfosfat, 25
kg. kainit, 20 kg.
20—/, kalisalt, 14
kg. chilisalpeter
(till _ ofvergods—
ling).

20 lass ladugårds—
godsel, 30 kg. su—
perfosfat, 20 kg.
kalisalt, 12 kg.
chilisalpeter.

20 lass ladugårds—
gödsel, 1 tunna
aska, 25 kg. chili—
salpeter.