OCR Output

sr pee

anmälda rofodlingarna år 1905.

l

n |E P =o
mo m )_a".i
9 w & > uU o U
31 | REÅ pe siis MEE E n .
Sort g |2§%)|Forfrukt| 3 3: |§ 5 E Anm irkningar
Fv ee o i |9 F&
b |# 5 3 — 3
289 2 &
2. .

Bortfelder o. Vall 42 327 [Väl rensade och luckrade, ganska
Pommerska väl utvecklade rofvor.

to
01

tm
_
Tess

Bortfelder | */, |Dr.| Rofvor | 714 | 296 |Rofvorna hir och dir angripna af
o. potatis mask i roten. Afståndet mellan
raderna 70 cm. Trots jämn göds—
ling öfver hela landet, stodo rof—
vorna betydligt efter, där för—
frukten varit rofvor.

Hafre | 2734 | 204 |Vilskotta rofvor; afdikningen brist—
fällig. "Rofvorna hirjade af ska—
deinsekter; öfversvämmats af vat—
ten under regnperioden”.

joa

Bortfelder | 4/, SL 1.

Bortfelder | *?*/, |Dr.|Potatis | 230 | 560 [Välskötta, väl utvecklade rofvor. 4
(Weibulls) o. korn drillar ha dock lidit af skuggan
från träd. *

i Lawson | 4/, [SLL| Träda | 61 | 420 [Något för tätt, eljest välskötta och

långa gula, väl utvecklade. _ Blasten angri—
+ d:o runda pen af fjärilslarver.
hvita

4 Lawson | ”/ [SI 1| Vall 684 | 387 [Väl gallrade, vackra rofvor; blasten
lagga guläx, . angripen af larver.
4 d:o runda
* hvita
1 Lawson | "%/, | — | Rofvor,| 724 | 392 biinkar, med 2 rader på
låräga gulå, potatis hvarje. Ganska vackra rofvor.
% d:o runda

hvita

Bortfelder | *%/, |Dr.| Gron— | 60 252 |Godseln nerplojd inuti drillarna.
foder Rofvorna mindre väl utvecklade
(bristande fosforsyregodsling), ej
tillfyllest gallrade.