OCR Output

a

[
Förrättningsställe | oi y
De besöktes namn § 3
Socken: By
Transport | 60!/2
Sorsele Gargnäs J. FrTOM 44444 iLa L se i
g Kronås t e d h e v .
a Öhrnäs G. Öhrnell .. .. ..
% Sorsele N. och A. Renman ... /4
$ Blattniksele | Gästgifvaren N. O. Renman ...... 1
3c p {C. A. Johansson och N. J. Bäck—
s e 1J9
9 Sadyträsk P. A. Johansson ..................... 1
Lycksele | Vindelgransele | E. J. Hedman, S. Åström och
M. Stenman LL L. 2
2 Storträsk n o e
Sorsele TVArAtrASKk _ |J. Gradin .s. } i
Lycksele, Kattisafvan |E. G. Brander och P. O. Carls—
SOT iea aa kkk kkk kk kkk kb kkk kkk kkk ka 1/a
% Rusele A. A. Nilsson och E. Tulin ... .. t/a
Stensele Äskilje F. Åström . 1
a % P. Uppenberg och E. Olsson...... 1/a
s Gunnarn A. Holmner .........2 0000000926286
35 ä F. E. Holmner .........2 .. 1
o 2 W S er
ä Norrlunda Bernhard Holmgren.............. e i
3 Kyrkobyn Handl. J. E. Sjöberg .................. 1
Lycksele Vägsele C. J. Konradsson ...... .........:... t/a
Vännäs | Vännäs station | Folkskoleinspektör Svedberg ..... 1
Umeå Stöcksjö E. Lindfors .. 1.
a Ohn A äd tm an S .‘ s 1/9
Vännäs Brån td anielsson S n 2
© S:ma förrättningsdagar | 78
Resdagar på järnväg, ångbåt, landsvägar och skogsstigar ...... 851/2
Summa dagar | 1184/2