OCR Output

Förrättningsställe

" 164

De besöktes namn

Socken By
Transport | _ 42*/2
Skellefteå Lund A. Lundström .. .. uu. .. ! /9
$ Hedensbyn _ | N. P. Moréen...........000 222 1Ja
ä Sörböle K. Holmlund .s. ifa
% Tufvan W. och H. Hedlund ... .............. 1
Umeå Brinnland _ | P. Andersson ........ ,,...... .. .. 1
Umeå stad | Fabrikör Höglander......... ... ....... 4/a
$ Röbäck J. Jonsson .. 1
Degerfors Kyrkobyn _ | Handl. R. Jakobsson .. ... .. 1
Jörn Jörns station |Handl. J. A. Carlsson ... ... 1
i3 . Aniset i BGoman . l
an Alycka BE r }
y . Elgtrisk 0. E. Lindvall ......2 222 1
. Ullbergsträsk |A. W. Westberg j 1
3 Elgträsk N el i s o
$ Elgliden J. Lindgren, O. och EK. Sandin...} $
% Långnästräsk |A. Jonsson .. .. ;
EO Bergman _ _ .. > } /2
ä Hofbergstrisk |J. Lindqvist ............ .. afs
2 Renström F. W. Lundström ,,.... ............... 1Ja
Norsjö Stenbrånet _ |J. Hellgren ...... .. .. .. ..
is Tjarnberg J . Persson ............... .. } Ä
4 Höglunda J. 0. Höglund............... .. U
v Björknäs — |P. A. Lindberg ............ .. 1
Malå Malåträsk P. J. Boström.... .. .. 7
9 Rentjernberg |0. A. Larsson .................... .. } /2
2 Kippejaur _ |K. E. Dahlberg ..................... tJa
an Brunträsk B. P. Lindmark .. .. } 1
2 Brunnäs U. och L. Lundmark ....... .........
ia Kokträsk J. A. Lundström ... .222 ! /2
i Qourbevare O. Bergström .. ........ .. 1
9 Holmsjö G. E. Mörtsell...... .. ..
» 9 E. W. Bränlund ,. .. } 1
» Nynäs C. R. Hedman ..

Transport | _ 601/s