OCR Output

Förrättningsställe & ha
De besöktes namn f 3.
Socken By ä E
Umeå Biträdt länsagronomen ...... ........ 17
Degerfors Tvärålund — |P. A. Lundgren.......... .. .. .. 1
Norsjö Kyrkobyn _ |G Edenström ....................
h i Oskar IRMSEN 22e } t
9 Risberg JE s 1
Jörn Långnästräsk |L. P. Bergman ... ...... .. t/a
h Klocktrisk _ |J. W. Holmgren ...... ............... 1/2
9 Osterjorn C. Anudersson _ es 1
Skellefteå Kusmark y plolin . _ e 1/2
is Ersmark J. O. Bergmark 1
Byske Kyrkobyn _ |Aug. Nilsson ,. .. 1
a Ostanbick J. M. 1/a
35 Frostkage E. U. Lundmark ... .222 2222222 1
Skellefteå Storkåge F. W. Sundell .. t/a
2 Innervik P dd ergren fe
2 Tjärn N. J. Nyberg .. 1 1
is Karlgard J. A. Nilsson ... 2e J
9 Klutmark P Marklund _ .. es 1
» Medie NPT Hedland, . 1Ja
an Myckle P. Lindström .. .. 1Ja
9 Gummarksnoret | L. Norsten......... ...... ......... ....... 1
e Ragvaldstrisk |J. Fahlgren 1Ja
Burträsk Abyn A ha rs s Od s _ s oo o
Löfånger Bäck P. A. Nilsson .. .. ifa
2 Kåsböle PA Wikstrom t t/a
Nysätra Flarken J . JOMSSONM . e t/a
Bygdeå Djäkneboda D. Danielsson ... .............. 1
Umeå Flurkmark _ | Fattiggården........ ............... ........ 1
Degerfors Häggnäs Byamännen ,. 1
Vännäs Harrsele E. Andersson .............. .. . 1
Umeå Gubböle Joh. Andersson, Olof Sandstrom,
Joh. Eriksson och A. M. Dahl—
bero e 2
2 Svallet iT ohansson > > _
— Jörn Nilsliden K. och J. Brännström .......... .. 1
Skellefteå Ersmark J. Bergmark och G. Grfinhmd...} 1
n Klutmark P. Marklund........000000000 e 1

Transport | _ 42*/2