OCR Output

pe

(Pil D).

Dikningsförmannens tjänsteberättelse för ar 1905.

Till Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
— utskott, Umeå.

Härmed får undertecknad vördsamt aflägga berättelse öfver sin
verksamhet som dikningsförman sommaren 1905.