OCR Output

_ goy 2

Sammandrag.

Res— och förrättningsdagarnes antal, fordelade på de olika måna—
derna, har utgjort:

Under maj månad ........... o e t t tt a e e f tt t ee 6 dagar
» _ Juni l o e e e 25 59
ied vo e e e e e 223 ,
a9 ang. _« e e e e en e 27 s

å sept y

Summa 94 dagar

På resor å tjänstens vägnar har jag firdats 137,4 mil efter lands—
väg, med hjälp af bärare eller roddare 61,s mil.

Hammarby, Väddö i december 1905.

Konrad Bergstrom.