OCR Output

Ankom |Afreste Förrättningsställe
. + De besoktes namn
å å å å Socken |By eller ställe
Juli [28/ Juli [29/Vilhelmina/Vilhelm. kyrkoby| Kyrkoherden L. Dahlstedt..................
y 129| , 120 an Dalasjö Jägmästar CGustaft ..
» 1811 » |81| Asele Söråsele Hemmansäg. Konr. Eriksson..............
Aug.| 1/Aug.| 1 3 , Nordsjoberg | Gideå och Husum ...
os i r 2 0 Asele kyrkoby | Kakelugnsmakare O. Paulsson
h3 8 s3 2 Torparen J. G. Johansson ...
x | 41 , | 5 3 Langvattnet || Dals bolag ... uie s
i [ & 11 % 2 Söråsele 2 o e es
» | 9| .», | 9 a , Lillögda Nordmalings aktiebolag............s..
oo i 1 ds 2 Asele kylkoby Skomakaren J. Hamberg ...
» [12] % 112 9 Söråsele Mi orsgren er
» |15) , |15/Vilhelmina! — Skansholm MHandl. In Backsell _ t
i; 16 ; 18 Granberget | f. d. Handlanden H. Sjödin ................
» 1181 % |19| — Asele Sorstrand Byggmästaren D. Mattsson ...............
foi 0 s 19 o Elgsjö Worparen D. Borgstrom . ~.. ...
s 121 4 121 m Åsele kyrkoby | Handlanden B. A. Jonsson ................
» lg2 4 123 i Söråsele Hemmansäg. K. Eriksson ...
» |241 , |24| Dorotea Laiksjö E. Hallin...
» |251 — [26 i Afvatrisk Faktor Lindberg ...
Hemmansäg. O. Lindblom ..
a9 J. O. Wikström ............
35 Nils Sellin .......... ...........
.. Kronojägaren A. Westman ................
» 1|26 , [26 p Österormsjö | Hemmansäg. J. O. Forsgren..............}
35 K. Johansson...............
» 126| , |27 g Arksjö K. Angman }
Arrendator Oskar Persson
» 180| ,, 1301 A sele Tallberg Hemmansäg. Ingel Ingelsson ............
» 1 » Hälla » D. E. Hansson \
. O. Markusson .. —~fl
Sept.| 2 ; | 2 » Asele kyrkoby Skomakaren J. Hamberg ...
$. | 4| 4) | 4 9 Lomsjö Hemmansäg. O. Mattsson... 2
. A. P. Mattsson .. t
» | 8| , | 68 % Ofver Rissjön Arrendator Mats Jonsson ]
& .—.........
% Petrus Eriksson k
2 _ E. Lindholm J
» ] 6| , | T 2 Svedja C D. Näslund ..
s 7) , | 7 C Mosavattnet M. Jonsson ..
9 9 1 8 ds Tennsjö Hemmdnsao M. Damelsson
» [11] ; [12/Vilhelmina Idvattnet gå S. Selin...
0 A. G. Johansson ]
i J. E. Fallander ......... ....
o Nils Hellgren y
.. J. V. Hellqvist l
$ P. A. Mikaelsson ...
o o E. Svensson J
» |18| , 11831 Asele | Asele kyrkoby Jagmastaren R. A:son Eneberg
» [14] % 114 » » Hemmansig. E. Näslund ..