OCR Output

os ——

1r

Förrättningsställe B >
De besöktes namn oåå
Socken By $ F.

å Transport | 98
Lycksele Gaddtrisk _ |Hemmansig. C. A. Renman, P. A.

Persson, G. A. Svens—
son, J. L. Eriksson, A.
Johansson, C. J. Ren—
man och fodoradstaga—

ren J. A. Renman ... _1
$3 $3 ByAMANNON ............ 22226606
33 Bysstrisk Hemmansig. Ol. Eriksson, P. Sten—
berg och J. A. Holm—
gren ................ e 1
2 $3 Byamannen.. s o e

Resdagar under sommar och host...| 22
Förrättnings— och resdagar under

o e 34
Resa till riksförbundsmötet ........... 5

S:ma förrättnings— o. resdagar | 157