OCR Output

m

pn #8 =

Förrättningsställe a y
De besöktes namn c§§
Socken By | P
Transport | 81
Norsjö Heden Arbetarne P. A Johansson och And.
Harnesk .. e
$ Bjursele Hemmansäg. C. Lundberg och J. 0.
Lundberg ................ 1
N Risberg 19 0. Lambert Larsson
1. O.
Berglund, Osk. Berg—
lund, P. B. Burlin, .J.
E. Burlin, J. A. Bur—
lin och torparen J. A.
aimqvist l ce t
p 29 Byamännen .... ................ .. ..
$3 Holmträsk Hemmansag Joh. Björk ..
S Löflund Torparen Hj. Buhr..........................
Jörn Dahlliden Hemmansäg. Moses, Johan och Olof
Lundmark _ samt A.
Imndgstreni e 1
$3 Bergnäs $3 Gust. . Stenvall _ och
Reinh. Stenvall ......... 1
9 Kankberg 1t Hj. Holmberg, Anton
Holmstrom, J. Brinn—
ström — och fru_ Eri
Brännström ............... 1
15 Klockträsk $ J. V. Holmgren och|.
L. Herman Holmgren ...
C Osterjorn $, And. Olsson ............... 1
Lycksele Rusksele Byarmännen , ...................... .. t
1% V Hemmansig. J. E. Jakobsson och
gastgifvaren _ N. J,
Lindqvist .. . ..
33 Lillå $ F. O. Israelsson och
Jon. Persson ... 1
i Skoträsk på E. A. Lind ,. 1
Sorsele Tväråträsk 22 Joh. Gradin, Frans
Karlsson o. Ol. Oberg
t e 1
Lycksele Knaften Byamännen ............ .. 1
$3 9 Hemmansäg. Viktor Norberg ......... i
Transport | 93