OCR Output

op

meep opma

Förrättningsställe— a p&
De besöktes namn få 8
Socken By $ #
Transport | 63
Nordmaling Baggård Hemmansäg. N. V. Nordgren ......... t
Bjurholm Hörnäs Edv. Backlund .........
55 Bjurholm Mönsterj jordbruket ... .. t
Fredrika Viska Landtbrukaren E. Nordenstedt ...... 1
Nordmaling Hörnsjö Mönsterjordbruket ........................ 1
Safvar Safvar ko | — oo A
Bygdeå Djäkneboda | Gästgifvaren A. F. Danielsson.........
2 Skinnarbyn _ | Monsterjordbruket . ...........0 .. i
35 Robertsfors | Robertsfors ägendom ..... ................. 1
Nysätra Gumboda Hemmansäg. N. S. Ahman ...
Lofanger Selet Mönsterjordbruket 1
an Prestbordet |Kyrkoherden C. V. Elfgren .. ...... 1
33 Kåsböle Hemmansäg. A. Vikstrom ... ...........
Skellefteå Bäck $3 P. A. Nilsson .. .........

1 Degerbyn Monster]mdbluket .......................... 1
Byske Drängsmark ho e 1
Jörn Klockträsk _ | Hemmansäg. J. V. Holmgren ......... 1

y Österjörn a G. Andersson ...... .....
Norsjö Petiknäs 2 N. Nilssén, C. Berg—

qvist och Sundqvist...| _ 1
h Byamännen ........2000000002 e e
00 Kusfors Handlanden Andr. Bjork, landtbru—
karen V. Bergman, hemmansig.
Jon. Lundqvist och Karl Vester—

e t

is Svansele Hemmansig. A. E. Lidén ............... 1

2 an J. A. Fällman ... .....

44 $3 I‘aktom M. Berglund ... .................

på Bjurträsk Byamännen ... .. s t

s p 0 Do 1

y $3 Hemmansäg. Nikanor Burvall, Fr.

Burvall 0. Nils Burvall
3 Nors; g G. Edenström och tor—
paren O. Risén ... 1

3 Heden $ J. A. Almqvist, Jak. 0.

Er. Hedstrom, Erik

Schampe, folkskollära—

ren P. A. Lidén . ........
Transport ‘ 81