OCR Output

>

ttt ttt t ___2 ___

Förrättningsställe . g y
De besoktes namn oåå
Socken By 9 F
Transport | 36
Byske Frostkage BY@M&NNON e 1
ä på Fattiggårdsförest. J. Lofgren .........
» 2 Hemmansäg. F. U. Lundmark ...
s Dringsmark ÄE t ena 1i Se 1
% Björkhammar 43 C. Furberg 1
2 Ostvik t Joh. Karlsson 0. Algot
Eriksson ... .............
ä $3 43 Erik Karlsson ............
2 e $3 Joh. Johansson .........
2 Ostanbiack us J. M. Vikstrom .........
ä Byske y Aug. Nilsson ... 1
% $ g Nils Johansson och K.
M. Marklund ............
a Afvan 2 Elis Vikström o. Albin
i Makstrom ie 1
x Finnträsk $ S. Sundqvist, K. Lund—
mark, G. Lundmark,
R. Lundqvist och P.
” M. Lundqvist ............
P Tjalfors $3 J. E. Lindgren, A.
Lindqvist och Mik.
i imndstrom s e 1
& Alund $3 D. Pettersson ............
C 33 t J. Lundberg, J. Eken—
stedt, J. Viklund, J.
Marklund och E. Lind—
o e
å Blåfors 9 K. Karlsson, S. Lind—
qvist; Hj. Lundgren,
Dav. Lindstrom, B. E.
Pettersson, Alb. Lind—

/ fors, A. Vallsten, Mik.
Lundberg, Jon. Linde—
gren, Adam Johans—
son och J. Burstrom| 1

a Brännan $ S. Sundqvist och J.
Forsberg....................
å Klofverfors P A. H. Jansson............ 1
å 3 Byamännen ............. ..
Transport | 44