OCR Output

Förrättningsställe & y
De besöktes namn 03 &
Socken By 3 7
Transport | 24
Skellefteå Tjärn Hemmansäg. N. Nyberg .............. 1
9 gå Byamännen ...................... .. en
» Sörböle Hemmansig., kommunalordf. Rob.
Fahlgren, L. A. Fahl—
gren, C. E. Alm och|f 1
K. Holmlund ... ..
2 $ Byamannen _ .. ... .. 1
fl Hemmansäg. Valfr. Séderlund......... 1
is Karlgård 9 J. A. Nilsson ............
» Hedensbyn $ Alb. Pettersson .........
3 gn Adam Andersson ...... A
å Gummarksnoret $ Oskar Norsten .... .......
x $ Leander Norsten ......
C Ragvaldsträsk ä J. Fahlgren ...... ,....... 1
» 2 2 J. Hällström och P.
fn dat in
0 Skramtrask ä A. Brännström ...
y Klutmark ä P uit Marlslund 1
o Medle a N. J. Hedlund............
gå a ä Nikanor Lindqvist......
an a ena
9 Myckle Hemmansäg. Per Lindström ............ 1
h Degerbyn » Anton Lundström ......
y Löflund ä Hj. Lindqvist 0. Lund—
nc e t
an Brännan Jordbrukaren Gust. Rudholm .........
$ Kusmark Hemmansäg. O. Persson .............. ... 1
a $3 » Andr. Sjolin .. ...
ä Ersmark a J. O. Bergmark ... ... 1
» Kåge > F. W. Sundell............
Byske Frostkåge » Helmer Lindberg ...... 1
o a » K. A. Janze........
a $ 2 H. Lindberg, F. Land—
ström, J. Olund, P.
Jansson, Aron Mark—
lund, P. Gustafsson o.
Amos Lindberg .........
Transport | 36