OCR Output

2 88 —

Förrättningsställe >
De besöktes namn aå 3.
Socken By 8 E
Nordmaling Baggård Hemmansäg. N. V. Nordgren ......... 1
Bjurholm Hörnäs ä Edv. Backlund ... ... 1
2 Bjurholm Oloft Nygren ............. 1
Fredrika Viska Landtbrukaren Elis Nordenstedt ... _1
Nordmaling Hörnsjö Hemmansäg. Gust. Jonsson ...... ..... 1
Umeå Skrafvelsjö % J. W. Sandgren......... 1
Burträsk Bygdeträsk » N. L. Olsson............... 1
an Bodbyn Riksdagsmannen N. Boström .........
9 % Hemmansig. Ol. P. Andersson ... .. }
Löfånger Selet 0. A. Lindgren .........
3 Prestbordet Kyrkoherden C. W. Elfgren ... } 1
ä Kräkånger _ | Hemmansig. E. Eriksson ........... t
Nysätra Gumboda 2 N. S. Ahman ... 1
Safvar Safvar p Emil Nordström ...... .. 1
Bygdeå Skinnarbyn $ L. A. Johansson......... 1
Nysätra Hertsånger » C. Lundberg............... 1
» Skäran p J. A. Trygg och Alb.
Vestermark .......... i
$ Flarken i M. Aberg ......... ........
T. Jonsson . ... ...
% Estersmark 9 P: J. Lindahl, 0. Mark—
ström, P. Pettersson,
& Horsberg, O. q
Rönnblom och O. Jo—
hansson ..................

35 Kolaboda o C _ lc 1
Lofanger Hötjärn r J. M. Lundberg.. ...... 1
2 Böle Kommunalordf. G. A. Ronmark...... ]

ä La Hemmansäg. M. Pettersson ............ vo 1
ä Blacke $ J. Sandström ............ ]
9 Västanbyn 9 Karl Andersson, Nils
Andersson och G. A.
fea d Se 8
o Selet C 0. A. Lindgren ......... 1
a Wallen 2 Oskar Olofsson m. fl./ _1
Skellefteå Sjöbotten 3 A. Jonsson m. fl. bya—
man e ee n 1
p Innervik » C. H. Nordmark, J ]
Hedlund, G. Viksten|} 1
och P. Södergren ...... J
35 a a Ol. Holmberg ............
ä Transport | 24