OCR Output

os Q e

i Vilhelmina: ordförande: handlanden L. Backsell;
ledamöter: kykoherden L. Dahlstedt och handlanden Aug. Grön—
lund i Kristineberg;

i Örträsk: ordförande: kyrkoherden A. F. Vesterlund;

ledamöter: handlandena S. L. Renman och 0. A. Ohrman;

i Tärna: ordförande: kyrkoherden J. Naselius;

ledamöter: hemmansägaren E. Eriksson i Laisholm och skollära—
ren O. P. Pettersson;

i Umeå stad: ordförande: grosshandlaren och ridd. C. E. Lundmark;

ledamöter: rådman J. Ullberg och konsuln och ridd. E. Unander—
Scharin;

i Skellefteå stad: ordförande bokhandlaren Börje Lagergren;

ledamöter: grosshandlarne Jonas Sidenmark och C. L. Sjöström.

$ 15.

Att inom 14 dagar inför herr ordföranden justera detta protokoll
utsågos öfversten m. m. L. Schöning, nämndeman Aug. Lundberg i
Teg och kyrkovärden Joh. Pettersson i Grisbacka.

År och dag som ofvan.
In fidem:

E. O. Mångberg.
Justeradt 23 febr. 1906.

H. Biörklund.

Ludv. Schöning. Aug. Lundberg.
Joh. Pettersson.