OCR Output

28 0 —

i Degerfors: ordförande: disponenten och ridd. A. Åström;

ledamöter: kronolänsman A. Agren och inspektor P. Carlson;

i Säfvar: ordförande: konsuln, R. Fr. H. L. E. Forssell;

ledamöter: kyrkoherden J. Löfvenmark och skiftesgodemannen
J. Brändström;

i Bygdeå: ordförande: kronolänsman L. Vahlberg;

ledamöter: komminister C. G. Saedén och befallningsman 0. L.
Samuelsson, Robertsfors; i

i Nysätra: ordförande: folkskolläraren G. Jonsson;

ledamöter: kyrkoherden G. E. Öhstedt.och kommunalordföranden
J. F. Wiklund;

i Löfånger : ordförande: kronolänsman M. Norén;

ledamöter: handlandena H. Bexelius och Joh. Bexelius;

i Burtriisk: ordförande: disponenten och ridd. P. Bergner;

ledamöter: f. riksdagsmannen och ridd. N. Bostrim i Bodbyn
och kronolinsman C. G. Sparrman;

i Skellefteå socken: ordförande: v. konsul Helm. Higgbom; _

ledamöter: kustuppsyningsman J. Lindberg och nämndeman J.
U. Stenberg i Stämningsgården;

i Byske: ordförande: kommunalordföranden och ridd. J. Lind—
mark i Drängsmark; s

ledamöter: © disponenten Uno Norman och inspektor Edv. Östlund
i Furuögrund;

i Norsjö: ordförande: kronolänsman C. Löfqvist;

ledamöter: klockaren C. O. Lidén och nämndeman G. Edenstrom;

i Jörn: ordförande: folkskolläraren G. Grundström;

ledamöter: kyrkoherden L. Valter och kronojigaren J. U. Sten—
berg i Hornträsk;

i Malå: ordförande: kommunalordföranden S. Bergström ;

ledamöter: kronolänsman G. Lindahl och folkskolliraren N. O.
Lindström;

i Lycksele: ordförande: kommissionslandtmätaren J. F. Johanson;

ledamöter: kyrkoherden A. Th. Frykholm och t. f. kronolänsman
P. F. Holm;

i Stensele: ordförande: kommunalordföranden J. E. Sjöberg;

ledamöter: kyrkoherden C. F. Lzxstadius och godeman Aug. Holm—
ner i Gunnarn;

i Sorsele: ordförande: kronolänsman J. G. Lindberg;

ledamöter: fjärdingsman C. G. Fjellstrom och gistgifvaren N. O.
Renman i Blattniksele;

i Asele: ordférande: inspektor E. P. Nordin;

ledamöter: kronolänsman 0. Sundelin och handlanden B. A. Jonsson;

i Fredrika: ordförande: kyrkoherden J. U. Bjurberg;

ledamöter: kronolinsman O. I. Dahl och jägmästaren A. Ekman;

i Dorotea: ordförande: inspektor A. Vikberg;

ledamöter: handlanden J. Gustafsson och hemmansägaren J. E.
Selin i Bergvattnet;

2