OCR Output

S å 1 se

i Nysätra socken: Provinsiallikaren K. G. T. Essén,aÄnäset, Apo—
tekaren J. F. Eriksson, Ånäset, Komminister E. Silén, Aniset, Hem—
mansägarne O. Markström, Estersmark, och N. S. Ähman, Gumboda;

i Burträsk socken: e. Jägmästaren T. Grenander, Gammelbyn, och
Hemmansägaren J. Nyström, Gammelbyn ;

i Löfångers socken: Hemmansägarne Karl Andersson i Västanbyn
och A. Vikström i Kåsböle;

i Skellefteå socken: Hemmansägaren P. L. Marklund i Klutmark,
Kontrollassistenten Fritz Lindström i Ursviken;

i Skellefteå stad: Lasarettslikaren W. Forssell; i

i Norsjö socken: Apotekaren N. A. W. Holm, Landtbrukarne J.
A. Almqvist i Risberg och H. Buhr i Löflund;

i Jörns socken: Postmästaren K. H. Forssell, Stationsinspektoren

A. H. A:son Allert, Hemmansigarne Anders Olsson, Österjörn, Moses
Lundmark, Dalliden, Herman Holmgren, Klockträsk, Rättaren A. A.

Eriksson, Missenträsk, och Ingenjör John Nordfelth, Österjörn;

i Malå socken : Kronojägaren Lars Sjöström, Hemmansägaren P.
J. Bergström, Nimndeman Ant. Harnesk, Fjirdingsman Er. Holmlund,
Hemmansägarne Carl L. Bergström och P. A. Lundqvist, alla i Malå—
träsk, samt Hemmansägaren A. A. Lundström i Lainejaur och Nämnde—
man J. A. Lundström i Kokträsk; .

i Sorsele socken: Hemmansägaren 0. F. Vestin i Nordanås;

i Stensele socken: Arrendatorn Leonard Andersson, Sandvik, adr.
Stensele, Skiftesgodemannen Joh. Nyberg, Gardsjönäs, adr. Umnäs,
Skiftesgodemannen Oskar Larsson, Umnäs, adr. Umnäs, Krononybyg—
garne Nils Oskar Johansson i Nordanås och P. A. Stenvall i Forsmark,
båda adr. Umnäs, Kyrkovärden J. A. Stenvall i Stensele, Inspektor N.
F. Holmberg, Stensele, Fjirdingsman A. F. Fredriksson, Bastuträsk,
adr. Gunnarn, Hemmansägaren J. H. Andersson, Bastuträsk, adr. Gun—
narn, Krononybyggaren P. A. Johansson i Umnäs, adr. Umnäs, Krono— |
nybyggaren Joh. Nilsson, Stenlunda, adr. Stensele, Hemmansägaren K.
Em. Mörtsell i Joranträsk, adr. Stensele, Handlanden C. A. Cederberg
i Stensele, Kronojigaren J. G. Sahlman, Luspen, adr. Stensele, Fjär—
dingsman J. M. Andersson i Luspen, adr. Stensele, Fru Sofia Fors—
berg, adr. Bratten;

i Lycksele socken: Postmästaren E. A. Frändén i Lycksele,
Pastorsadjunkten P. Lundgren, Jägmästaren K. R. Sjöstedt, Lycksele,
Hemmansägarne Samuel Astrom, Vindelgransele, adr. Björksele, E. A.
Lind i Skoträsk, adr. Björksele, F. O. Israelsson i Lillå, Viktor Nor—
berg i Knaften, G. A. Svensson, Gäddträsk, och Olof Eriksson i Byss—
träsk, Gästgifvarne N. J. Lindqvist i Rusksele och Joh. Danielsson i
Husbondliden;

i Örträsk socken: Jordbruksfaktorn A. L. Kroger i Ortrisk, Hem—
mansägaren Jonas Oskar Vesterberg, Abbortjärnliden, Faktor H. E.
Ohrman i Skarda;

i Vilhelmina socken: Fru Inga Albertina CGafvelin i Laxbäcken;

i Dorotea socken: Kapellpredik. V. T. Vallberg i Risbäsk, Dorotea;