OCR Output

Umeå 1906,
Aktiebolaget Uincå Tryckerictr.