OCR Output

22 11 —

, Vid Burträsk sjukstuga planterades 350 häckväxter, 15 parkträd,
25 prydnadsbuskar, sådd af gräsfrö samt öfriga anläggningsarbeten
utfördes. f ' s

Hos grosshandlanden P. Bergner planterades några fruktträd.

' Den 19, 20 planterades åt apotekaren F. M. Johansson 2 frukt—
träd, 20 prydnadsbuskar, 20 bärbuskar, 50 hallon, 200 jordgubbsplan—
tor samt 100 häckväxter. Gångar upptogos och gräsfrö såddes.

Den 22 planterades åt bankdirektören C. Lindholm, Skellefteå
stad, 10 prydnadsbuskar, 20 bärbuskar, 3 paradisäppleträd, 2 krusbär
1 stamform, 50 perenna växter, 200 jordgubbsplantor samt 50 hallon.

Den 23, 24 besöktes kommissarien H. Sundelin, där rätt stora
planteringsarbeten utfördes. Gamla bärbuskar omflyttades, 10 nya
planterades samt 15 häggar och 150 häckväxter. Gångar upptogos och
gräströ såddes.

Hos konsul E. Tornsten planterades 50 prydnadsbuskar. s

Hos fanjunkaren Lundell planterades 20 bärbuskar, 290 häckväx—
ter, 25 björkar. i i

Åt apotekaren A. Holmstrand i Skellefteå stad planterades 45
ronnplantor till berså.

Den 26, 27, 28 besöktes Bureå Aktiebolag, dir stora arbeten fore—
kom, planterade blefvo 1,825 häckväxter, 300 parkträd, rönn, björk och
higg, 50 prydnadsbuskar, 75 hallon.

At inspektor E. Andersson planterades äfven 15 bärbuskar, 15
prydnadsbuskar, sådd af köksträdgårdarna samt gräsmattor m. fl. an—
läggningsarbeten utfördes. a

Den 30, 81 planterades åt förvaltaren C Lidgren, Sävenäs, 2
parkträd, 20 bärbuskar, 60 prydnadsbuskar, 500 häckväxter. S

Den 2 juni hos mästerlotsen J. G. Wikstrom, Inner Ursviken,
planterades 92 häckväxter, 40 syrener, 10 prydnadsbuskar och 45 rönn— .
buskar från skogen, sådd af gräsfrö samt blomsterfrön utfördes.

Den 4 planterades åt kapten R. Häggbom, Skellefteå stad, 60
rönnbuskar, 100 häckväxter, 6 parkträd, 20 prydnadsbuskar och 50 :
perenna växter. —

Den 6 planterades hos nämndemannen J. N. Stenberg, Bränna,
50 rönnbuskar, några gångar upptogos och grusades, en del prydnads—
buskar omflyttades.

Den 8 planterades åt hemmansägaren J. Pettersson, Hedensbyn,

dles, m. 3n. — $

Den 9 hos hemmansägaren H. Pettersson, Hedensbyn, planterades
15 bärbuskar, 15 prydnadsbuskar, 3 prydnadsträd, en del större syre—
ner omflyttades och öfriga anläggningsarbeten utfördes.

Den 11 planterades hos disponenten H. Nilsson, Kåge, 50 rönnar,
15 bjorkbuskar samt 3 parkträd. ' $ j

För Aktiebolaget Norrlandskvarnen åt disponenten Axel Regnell
utfördes rätt stora anläggningsarbeten, planterade blefvo 55 parkträd,
25 bärbuskar, 25 prydnadsbuskar, 12 fruktträd samt flere hundra ett—

15 bärbuskar, 15 prydnadsbuskar, 3 prydnadsträd, gräsmattor såd— —