OCR Output

. * +109

i många fall planteringarna, särskildt med afseende på upptagning och
plantering af skogsträd, äfvenså ledo bär— och prydnadsbuskar rätt
mycket af frostskada under våren. $ ä

Samtidigt som inträsset för planteringar och försköning vid hem—
men tilltaga, blifva också trädgårdarna bättre vårdade.

Umeå i december 1904.
J. L. Jonsson.