OCR Output

/

+7 84 21

© Förrättningsställe
S R ek vir en t
Socken | By eller ställe % dagar
; Transport 521/s
Skellefteå Karsträsk N —Nilsson .. — > , n1 1c 1
Norsjö Svansele J— Bolin och 1. Eriksson ..... 1
3 Petikträsk . 4P . . .; _ ;. . .. 1
Jörn Storklinta O.. V estermark... 1
Byske Kinnbäck C. Holmbom, J. Lundkvist och
R. Eriksson ... 1
Skellefteå Innervik H. Normark, J. Wlksten J. Lund—); .
' berg., G. Å, Lindgren, G. Holm—
strom, G. A. Lindmark, J..W..
Agren, H. Marklund; F. A.]+ /;
Marklund och E. A. Lindmark
å Tjärn E. Furberg och. N— Larsson _....:
33 Sörböle J. D. Engelmark ..
» Ragvaldstrisk |J. Fahlgren och J. Lindfors ...... 8
Burträsk Bodbyn Riksdagsman N. Boström, N. J.
j Normark och N. U. Nilsson.... 2
# Ljusvattnet |G. Andersson, L. Brändström, N.
Brändström och O. Lmdqws’c 1
Vännäs Tallberg och |Byarna .. s å 2
Sterkesmark
Nordmaling Gräsmyr K. _A. Abramsson ... .. .. 0 .—.> J
Vännäs Strand . | Plere hemmansägare _............ 1
Umeå Ohn O: Olofsson, J 'Gabrielsson, : P.
Andersson, A. Olsson, A. Fäll— '
ma och —C. Hedmanr .. . —.. .... 1.
/ Brattby Landtbruksskolan .. 12
& Flurkmark —[J. Q.. Wall och (. Olsson sL SÅ
3 Haddingen |C. Jonsson och A. Westberg ...... 1
% Brännland C. Olsson—.. 1
S:ma förrättningsdagar 85+/2
_ |Resdagar, fordelade på järnväg, landsvägar och skogsstigar....| 28
Summa dagar | .1t3!/z