OCR Output

13089 —2 —

Förrättningsställe Äntal

å e'kvir en t d 8

Socken | By eller ställe Te
Umeå Öfverboda — |0. A. Sandström, P. och M. Vest—

' ; f .. oo s n d 1*/2
Vännäs Strand Ji Astrom .. — 1. . ie l t V d 1/9
Umeå Brattby T.ändtbruksskolan ;............... ........ 81/s
Vännäs Strand J. Eriksson .. 4/a
Umeå Brattby Landtbmksskolan 4/3

Nordmaling Nyåker L och P. _J Ny berg, E. A. Eriks—
* son, O. Engman och fru Lin—
dahl 3
U meå Brattby Landtbruksskolan 1

% Stöcke 1
Säfvar Ytterboda ' |J. Marklund .. 14/2

y Säfvar by | E. Norstrom, P A. Lmdbelg,A

/ Holmgren och A. Carlsson .. 1*/a | |
Lofanger Bjuron 1
Skellefted |Fufuinis 0. Bergsbyn Byarna .. 2

ån g Medle A.. 3 Lmdstlom ].' Melander|”

och N. Lindqvist . . ....... .. . 47 /s | 4

ä Klutmark L. A. Eriksson och K. Eriksson 1

% Djupliden J .P Tåtsson —2 .L 1 — vee se ev 3
Byske Fallfors G. Liindfors och N. Nilsson ....... 14/2
Umeå Brattby Landtbruksskolan .. 7
e Stöcksjö N. Nordell, C Loflmg ‘och E. R.

Wänman... 1

ä Erikslund C.:MW. Lmdblad ............................ 1

3 Brattby Landtbruksskolan .. t ea 1

; $ Stöcksjö C * Holmbery. ... / . .. . 020004 1
Umeå stad Umeå J. Ullberg ... t ol sea å 1

Umeå Brattby Tändtbraksskolan .. .. .. .. 1
Degerfors Amsele N—, Hansson — . (; ' . (L ici : e 1/a

1 Maltträsk N. A. Olsson och O. Olsson........ 1

2 > % Maltbränna |J. Carlsson... jg
Lycksele Forsholm J Adolfsson lela 1/2
& Björksele J. : F. Andersson, C Vanstxom
L. Fmberg och R. Vänström .. 2

> Zather 3. CarIg80ND..1.s . .0 e l enc nc l i

4 Gransele P. Q. Astrom 1Ja
Malå Holmsjö $, Mörtsell...: — .. .. .;.. . .. .. i —Å

a Brännäs Byamännen .. ;...... .. .. + 0 — 1;

> : ”Transport 521/2