OCR Output

$ ”Z2 83 2

m

F—ö r r ä t t'n i n.g e n s _ b e s k a f f e n h e t

Foredrag. Samma som föregående.

Under böndagshelgen lämnat råd och upplysningar i jordbruksfragor till flere
personer.

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad nyodling, sasom dikning, kalkning,
jordkörning, lämplig konstgödsel, äfvensom rofodling,.

Lämnat råd och upplysningar rörande gödselns tillvaratagande, vallars igen—
saning, dikning samt rofodling.;

{Foxedrag Samma som foregaende.

jFöredrag. Därjämte lämnat råd och upplysningar om dikning, igensåning af
vallar samt rofodling. & $

1

Foredrag. Samma som föregående.

iFöredrag. Samma som föregående.

Lämnat råd och upplysningar om skötsel af påbörjad myrodling, vallars igen—
såning, kompostberedning, gödselns tillvaratagande samt rofodling.