OCR Output

64 —

Umeå
99

99
Jörn

i Byske

Skellefteå

Byske

29

Burt”räsk
Lofanger
Bygdeå

Safvar

99

Bjurholm
Umeå

1 99

99

Nordmaling| _

Stöcke

99
Grisbacka

Missenträsk
Drängsmark

Degerb yn

Drängsmark
99
Finnträsk m. fl. byar
Frostkage
Bodbyn
Selet
Skinnarbyn
Säfvar
Hörnsjö

19

Bjurholm
— Vep

»

Hemmansäg. Joh. Sandström............
Flere byamän....
Hemmansäg. Er Carlsson

Jägmästaren m. m. F. O. Blemberg

Hemmansäg. J. A. Stenvall —........./f

& Anton Lundström........

J— A. — Etenvall .. ..... .. ;,.
1. W .. Forsman .. .. .. .. ..

99

k

Byamännen ....

I!attlggardsforest 3 Lofgren
Hemmansäg. 01. P. Andersson ...
Skiftesgodeman 0:A Lindgren ......
Hemmansig. L. A. Johansson ........
2 Emil Nordstrom ..........
Gust. Jonsson ...

Jon. Eriksson och OL
Israelsson. .. .... . .. . !. ..
OL. Nygren
Kommissarien J. Broman ................
Hemmansäg. Jon. Johansson...

och handl. Kr. Johans—
gon‘......:.

Resdagar under sommar v och höst ..
Förrättnings— och resdagar i dec.

99

99

99

»

Förrättningsställe f
R ekvirent åntai
Socken: | By eller ställe 329
; Transport | 62

ji

W D

tof

1

20
134

125

S:ma förrättnings— o. resdagar