OCR Output

Transport

Förrättningsställe
R ekvirent åntal
Socken | By eller ‘stalle
Transport 51
Nordmaling Djupsjö Hemmansäg. Joh. O1. Engman ........
% ag Torparen Joh. Sundström .. 2 >
3 Grismyr Skiftesgodeman E. A. Abramsson 1
ås Hörnsjö _ Hemmansäg. Gust. Jonsson, J. A.
Hörnström, Joh. Rön—
kvist 0. Jak. Stromberg 1
5 F & Jon. Eriksson och Joh.
Nilsson .. NX
Vännäs Pengsjö Byamännen.................. 1
4 s Hemmansig. And. Andersson och
+ Emanuelsson —..,...:
‘R % Yör. Hansson _. .... . .. 1
% 'P >...... . i isi g
% Jämteböle D:o 1
& 5 Hemmansäg. Joh. Johansson, Em
Emanuelsson, Er. Olofs—
son, Joh. Persson och
N.. J,. 1
» 4 Spöland % Joh. Olofsson, Nils Sjö—
ström, K. Karlén, K.
P.; Astrom och N Js
Lundström ... — 1
3 % Byamannen
Bran Hemmansäg. Joh. Danielsson, Er.
Hansson, Karl Eriksson
och Jon. Andersson... 1
& Vännäs Arrendatorn Nordin .. 1
% % Hemmansig. And. Nllsson
& 4 Byamännen....
Umeå Teg Hemmansig. Ant. Lofglen —skiftes—|1
godeman Aug Lund— l 1
bexg
3 Böle s 3; Jonsson
y$ Stöcksjö » IC Holmberg, N. Nor—
i dell, E. R. Vannmano
C &. Wallgren.. .. 1
& Stöcke Hemmansäg. Jon. och Magnus Baek— :
strom .
62