OCR Output

>> ”60 >>2

Förrättningsställe
$ E ek vir en t åntal
Socken | By .eller ställe Te T
& & Transport 34
Ortrisk Ortrask ic fls onl
$s 5 Hemmansäg. Isr. Strandberg, Isr.
Norberg, C. E. Berg—
ström, Jon. 0. Karlsson,
Gust. Eriksson, Oskar
och J. G. Königsson,
Jon. Jonsson, Joh. Jak.
Eriksson, — L. G. Lars—
son och Hellgren....... 3
& > N erner. Jonsson .........
$ ® & äs C J Cärlsson...
Fredrika | Baksjoliden % N. E. Olofsson och A.
(G. Nordin .. d 1
7 Byamännen........ 1
% R Hemmansig. N. P Pålsson, ; å
Lindgren och torparen
0 G. Efraimsson...;....
3 Norrfors äo Tanielsson .. ;......—.. 1
$ Viska Byamännen.... 1
R $ Handl. S. Sundqwst 1
% % Kyrkoherden A BC BJurberg, krono—
jägaren M. E. Hän—
> StTÖTiL; 11 ;sLs ves ii vxs — 3;
% _ | Hemmansig. O. W. Sollén och 3.
Persson .........l:. c .. .. 1
F 3 Worparen— Q. Nordfjell./........:... . —
Bjurholm Bjurholm Hemmansig. N. Belander, Gr A.
Forgberg och fabrikör
.. Agren .. ebvsa 1
54 $ ¥ OL. Nygren 2
% % Byamännen....
de Ottervattnet |Faktorn J. Anderssoti . .. .. 3
9 ' Strömsund Hemmansig. O. A. Sandstrom 3
p Agnis % A. Lindstrom med sö—
4 ner —...... 7.
Nordmaling Orrböle $ 2 +Å . Sundqv1st och
4. Nygten 1
is Djupsjö P K. . Lindstrom..:.s..;
Transport | _ 51

\