OCR Output

Transport

* X tg Se ( ee T en ; i
___ ___
' Förrättningsställe
# Rekvirent åntal
Socken | By eller stalle eT
Transport | 24
Degerfors Degerfors Hemmansag: Er.: Nilsson ................ 1
% Tväråträsk & Nils Eriksson, Er. Eriks—
son, . Joh. Eriksson,
Karl Persson, O1. Matts—
son o. Joh. Bergman.. 1
F3 ås % P» A; TLundgren .. ......
p Helsingfors y A. Holmlund, Joh. Jo—
hansson, N. Lundqvist,
J. > Johansson, K. Jo—
hansson och N. J. Ny—
~ 1.
» Tegsnäset Byamännen.......................................... 1
x % Hemmansäg. P., A.. Nygren. .. . ... .. i
& % lp Jak. Andersson o. Jon.
Jonsson .. ..
& P Skräddaren Ol. Olofsson, albetaren
N. Sandgren—...
% Skifsjön Hemmansäg. Jon. Jakobsson "And.
Olsson och Alb Holm—
lund— ; . 1;
» % & Jon. \hlsson
m % P * .r —
jg Lofon Hemmansig. K. J. Léofling, K. Holm—
strom, 4). Gustafs—
_ son: och N. 0. Eliasson 3
& Nyåkertjärn P Per Jonsson, Jon. Jons—
; son och Er. Hansson.. 1:
$s Strömsjönäs ¥ 3. 0. Hriksson, Jon.
Eriksson, A. Nilsson,
$ Ol. Nilsson och Joh.
Långström ... tss 1
$s äg 1 .. itA sls .. ,
Örträsk Örträsk Hemmansäg. C.— Viklund o. arren—
datorn And. Nilsson .. 1
34