OCR Output

Förrättningsställe
$ Rek vir ent åntal
Socken | By eller ställe tC¥
Transport 12
Safvar Botsmark Gästgifvaren Sandström, Joh. Ja—
kobsson, Sandstrom OL.
Magn. Karlsson .. +3
ä o ty Byamännen....
*¥ Ytterstmark | Hemmansäg. Alb. Ronnlund ”Joh.
Ol. Johansson o. Alfr.
5 Vesterlund ...
Bygdeå | Ofverklinten | Byaminnen.... 1
& ä Hemmansäg. Sjöström, ä. $P Sund—
strom, J. Dahlström o.
Nordstrom 1
& » & J. Alfr. Nilsson ..........
Rickleå Bxamännen ....... . ..4... .. 1
Skinnarbyn D:o =12 4
å t Inspektor Lundkvist och arrendator
B. Markström...
% Djäkneboda | Byamännen............. 1
$ & Gästgifvaren Damelsson
Safvar Safvar Hemmansig. Maria Persson And.
Kristrom o. Emil Nord—
Strom iss : 9e 1
» * Byamiannen..........;
X % Hemmansäg. Alfr. Holmglen .......... i
ä is . Gästgifvaren Lor. ’Sandberg
Täfteå Byarmännen... ~I
Degerfors | _ Lillsandsjon |Faktor P. A. Holmgren 1
% Storsandsjön |Hemmansäg. Fr. Sandström, Jon.
Andersson och Jonas
Sandström ..... .. . .... .'
å Böjern Kronojägaren W. Gruffman .. .......... 1
s & Hemmansäg. Jon. Tomasson ... >
% Vännäs & J. Johansson o. Flume 1
$s Kamsjön F Gust. Lundström, Osk.
Karlsson, Erik Eriks—
son, arrendatorerna J.
Holmgren och : N. T.
Nilsson ... d *
Transport l 24