OCR Output

es 04 —

Förrättningsställe —
Re kvi'ren t a
Socken | By eller ställe SS
Umeå Teg Hemmansäg. Ant. Löfgren . .. . ....... 1
3% Böle ¥ <~J. Jonsson . i
% Stöcksjö % — C Holmberg, Nils Nor—
dell 0. Carl E. Wallgren 3
o $s H R. Wännman ........
3 å % Nils — Wännman . .. : .. ..
äs % % Oskar Johansson .. .....
& Stöcke % Jonas o. Magnus Bäck—
ström .......... 1
35 Grisbacka Er. Carlsson och C. F.
Sandgren . 1
$ 5 And. Kollberg 1
* Långviken Joh. Johansson
& Tafvelsjö TafveIS]o bygniän ..5.). .. 00 eh vs 1
* Norrby Hemmansäg. Norström o. Karlsson 1
f Mickelsträsk X And. Karlsson och K.
5 Aber 3.. 1
l Granön p N. J. Ugren
Safvar Stenfors . 4s Per Andersson 0. Karl
Hriksson....... . t
s Brattfors & K. J. Karlsson ...
§ % K~Olsson —och_ C. O.
ä Graffors 5 Joh. Vesterlund, Olof
Jakobsson o. Karl An—
dersson ... —2
ås Kroknäs, 3 Joh. Vlderstedt d y
& Bäcknäs $ Joh. Bäckström o. Alb.
Samuelsson .. . .. ..... 1
$s Kvarnfors ss Joh. Viderstedt d. ä,
och And. Olofsson ......
4s Botsmark Faktor 5. A., Damselsson .. .. . .. .. .. 1
"Transport 12

[