OCR Output

25180 — ©

(Bil. B).

Länsagronomens tjänsteberättelse för år 1904.

Till Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, Umeå.

Undertecknad, som tillträdde befattningen såsom lansagronom den
1 jum — 1904; far härmed om sin verksamhet i denna tjänst för året
1904 Vordsamt afgifva följande berättelse. & —

>