OCR Output

i — 49 —
skapet, dit han, efter fullbordade ärofulla värf vid konungens rådsbord,
— enhälligt återkallades vid sällskapets sista vintersammankomst.
Länge skall hans minne fortlefva i västerbottnisk bygd! i
Annu ett dodsfall finnes för året att anteckna bland förvaltnings—
utskottets medlemmar, i det att utskottets mångårige ledamot, den i
— sin ort mångbetrodde skiftesgodemannen P. Sandström i Teg, den 19 _
_ februari 1904 efter en tids sjukdom skattade åt förgängelsen. 5
Frid öfver deras minne!

Umeå den 24 januari 1905.

E. O. Mångberg.