OCR Output

& å 2340* * ies ÄÅ +e Fä 5 an t X in

R. Kempe, Bankdirektör Hj. Böttiger, Rektorn och Riddaren M. G. —
Hogbom, Forstmästaren Grefve C. A. Rudenschiold, Regementsinten—
denten F. H. Engström, Regementspastor Elis Bratt, Löjtnanterna B. .
Sahlin, P. H. Hådell, C. A. Höglund och A. Uggla, Underlöjtnanterna Hj.
Fahlström och E. Zetterberg, Grundläggaren C. M. Pettersson, Slaktaren H.
Stenberg, Ingenjör Gust. Lindbohm, Forstmästaren Bertil Sandberg, >
Bataljonsläkaren Theodard Hammarin, Landtmäteriauskultanten Fabian . _
Bergman, Jur. Kand. B. Magnét, e. 0. Landskanslisten F. W. Wall—
mark;

i Umeå socken:— Handlanden Kristian Johansson, Teg, Hem—
mansägarne Anders Nilsson och Oskar Karlsson i Ytter—Rödå samt
Johan Nilsson i Rödåliden, Rättaren Karl Ögren, Yttertafle, Handlanden
Erik Strandberg i Röbäck, Forstmästaren S. A. Bjurberg, On, Heni— —
mansigarne Zakarias Johansson i Grisbacka, Erik Lindström och Emil
Jonsson i Norrfors, Skiftesgodemannen E. W. Aberg i Stöcksjö, __—
Landtbrukarne Oskar Sandström i Teg och Albert Jonsson i Bole,
Hemmansägarne Karl Granberg, Nils Granberg, Erik Olofsson, Jo—

nas Jonsson, Erik Jonsson, Olof P. Jonsson och Gustaf Astrom i
Röbäck, Johan Bäckman i Bjenberg, Edvard Gustafsson i Obbola och
Johan Grubb i Grubbe, Skräddaren L. Danielsson i Westerhiske;

. i Bjurholms socken: Jordbrukaren J. G. Andersson i Bahlsjö,
Hemmansägaren och skjutsföreståndaren Johan Eriksson i dito;

i Degerfors socken: Nämndemannen Johan Eriksson i Tvärålund,
Hemmansägaren 0. J. Johansson i Granön; 2 '
i Säfvar socken: Kyrkovirden Edv. Holmgren i Holmön, Hem—
mansägarne Konrad Johansson och Alfred Jonsson i Holmön, Anders
Sandström, Tyko Sandström och 0. M.. Carlsson i Botsmark; s
i Bygdeå socken: Hemmansigarne J. Olofsson oah A. Dahlberg ”
i Mjösjö; 32
$ i Burtriisk socken: Schaktmistaren A. Fredin i Burträsk, Landt— —
brukaren Emil Boström i Bodbyn, Hemmansägaren Gust. Andersson i
Ljusvattnet;
i Nysätra socken: — Hemmansägaren Lars Jonsson i Gumboda—
bäcken;
i Skellefteå socken: — Hemmansigarne Carl Hugo Normark . och
Johannes Wiksten i Innervik, Johan Larsson i Djupliden, A. B. Lund— _
~strom i Medle, L. A. Eriksson i Klutmark, Karl Karlsson i Medle,
Faktor Joh. Sundqvist i Medle; :
i Skellefteå stad: — Kronofogden Alarik Dalqvist, Landtm.—auskul— |
tanten Gunnar Palm; — +
i Byske socken: Hemmansägaren Petrus Eriksson i Kinnbäck,
Nämndemannen Nils Nilsson i Fällfors; Q
i Jörns socken: Hemmansägaren Olof Westermark i Storklinta; —
i Norsjö socken: Hemmansägarne J. O. Berglund och C. H. _=
Roslund i Petiknäs. 7
i Lycksele socken: Jägmästaren B. Bergström i Lycksele;
i Wilhelmina socken: — Hemmansägaren Jonas Persson i Klimpen;

k ""u, it /" s s C i i . > 3 »&- f