OCR Output

‘rj__

/
, [\) .'_

Transport

: B]dtag fill Stambok — >>> 010 Sd 50 p oa

Hästpremiering: pris, sällskapets bidrag 1,500: —

+ Dito, statens dito . 2 1,020: e
Omkostnader, däribland inlösen af fri—

sedlar, utlämnade 1904 :;.. , — ..... 700:——

För Nötboskaps— och Mejerihandteringen :

för Husslojden:

Statens instruktör .. .. . . . cn i fe L A i er
Slöjdläratinnan, lön . .. .. . — .. ik dd 400: _

resepennmgar tds 800: —
Slöjdundervisning i folkskolor . .. . .. .. .. — .....
Centralslöjdskolan ......... r t t er 2

Svenska slöjdföreningen för anskaffande af
mönster :

7,800: — — 88,685: ——
200:—— $

8,220: — 11. g90; ——

2,900: — _ 4 900 —=

1,200: l
12,200: —
2,000: —

300: — iB_900: =—

1904 års anslag, ej uttaget .......... ... .. ©200: :
af for Ar 1905 anvisade medel .. .. 100: ———

Anslag till nötboskapspremieringsftonden........ ...... 3,000: —
Premier för mejerianläggningar — . .. . . . .. .. . 400: —
Premier for ladugårdssköterskor . .. : .. ä U g (2 600: —
Tänsmejeristen, lön . .. .. . .. .. . ... .. 2,000: —>— _ —. C
resepenningar. .......... +=
Länsmejerskan J. C. Pihlström, pension.............. 300: —
Bidrag till eleverna vid mejeristationerna ........... . 250: ——
Undervisning i slakt .. — — ].. — — So e t 1MF — . 9,350: —
för Trädgårdsskötseln :
2:ne lanstradgardsmastare, — — . l — E2 :s 2,000: —=
respenningar, 500 kr.
till hvardera . .. .. 1 11,000: — ©8:000: ==
för Skogsliushållning: EP
Skogsodling .... . .. .. de bei k s fraxs s k d o y 1,500: — :
for Fisket: 3
Statens liskeritjänsteman .. . . . .. . .. — ..... .. : 250: —
Figskeritillsyningsman _.. .. .. _. ... 100: — s y
Fiskodlingsanstalt .. . ......_:. <.3a~.... 2 550: — 650: ——
Premucring af saltad strömming .. .. .. .. .. 700: —
. Anskaffande af strommingskarl .. . /. _. .. —. — ©800: —
Kontrollering— af saltad strömming _... .. .. . .. .. 27 —100: —
Premier for dödande af säldjur .. . .. .. .. ......

Transport 79,405: — ___