OCR Output

Transport 18,871: 95 —
Påräknade inkomster för år 1905: $ %

P Ledamotsafgifter .. .............. A e . 1,450: —
2 Räntor, Gch. hyror — .. h v E 1,820: —

Brännyvinsmedel — — . — _(..:.... ..>: 28,000: — —

till Jordbrukets befrämjande :
Statens anslag till linets landtbruks—

skolg . smy s d ir Ya 6,000: —
Landstingets anslag till lön åt läns—
F agronotiiell: ——.. .. . LÖ mc 3,000: —
: Dito dito åt kringresande Jordbruks¬
bruksundervisaren 800: —
Dito dito till bidrag for utdikningspla—
NET LL o sp aa 1;050: —

Statens anslag till 1904 års studieresor __ 878: 20 i
Till mönsterjordbruk donerade medel _4,000: — 15,728: 20

till Hästafvelns befrämjande:

Statens anslag till hästpremieringar .. 41,020: —
Landstingets anslag till inköp af en

2 beskällare .. .. + ; +. — — w e (; 3,000: —
Fjirde afbetalningen af salusumman $
for hingsten *Döle Kongen* ....... 287: 50 —4,307: 50

till ll/[ejerihandteringens befrämjande :
Landstingets anslag till lön åt länsmeje—

risten .. , 21171 — 7 5 — ec t 25 3006 : —
Dito dito till pxemler åt ladugardssko—

terskotr . / .: — 3Soi de e is o 800:. ——
Fosterländska föreningens bidrag till

Sitd — 00 — o sn cce 9l 800: —
Räntan af landstingets näringsfond ... 440: — _ 4.040: —

till Trädgårdsskötselns b(*främjamlv'

Landstingets anslag till lön åt 2:ne länsträdgårds—
mästare — —.. . e o s de s en 15 /:2,000;—==

till Fiskets bcfrämjande:
Statens anslag för fiskets upphjälpande

(1904 års anslag) .. .. : .. . .. 850 —
Dito dito till premier för säldjurs dö— —
dande (1904—års] . +000 stt 1,800: —

v Cta ind 2 5 3 % > & # 5.

Transport _ 1,950: — 56,845: 70 18,871: 95 *os