OCR Output

5 A.ibm Ablst rand, —
utsägos att _]usterä detta protok‘ol’f
f foi och dag som oIvan..

.Albm AMstramd A M Hellström. 2
S F Johanson j