OCR Output

Wasterbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1922.

Se . A Landskontoret N:r 54

Efter skriftliga anbud försäljes till den högstbjudande nedan upp— ,,\l/_iflfesf?r;
rakknade fran vissa husbehovsskogar inom Vilhelmina socken utsynade vir— salNe ‘141

ts husbehovs—

kesgposter, nämligen: skogar i Vil—
> a helmina
| | socken.
| . htt i — | Antal

| stämp— | s | T mt
Avverkningstrakt i Flottled träd : | Anteckningar

| : hngs— | (gran) |
| längden |

Malgomajs revir.

Matnttsdal Litt. Aå Nä— 1 Simasskal— 3,108
vverliden mot Skans— backen
ids .. . . .. 0 .
Skaansnäs Litt. Aa Nä—) _2 Skansnäsån | 138
vverliden mot All—
mninningen ... .: .. |
Dajljkanvik Litt Af Väs— 3 voimsion © | 1;,247 |
ider om Hiberget. .. | i
Dajljkanvik Litt. Är Väs—| 4 _ % 1,290
tder om Hiberget . .| | |
Dailikanvik Litt. Ar Os—| 5 — | å | 395 /Gränsträden _ meltan
ider om Hiberget...| | | — »post 4 och 5 äro
| försedda med 2
| | — brösthöjdsbläckor
| | | och tillhöra post 5.
Dopris Litt. Ad . .. .. | — 6 — [ »Stalonsjön . | 313 J
Dopris litt. An .. .. — se 3y 912|

Anbud skola, for att upptagas till provning, vara i forseglat
omnslag med påskrift: ”Anbud å virke", inkomna till länssty—