OCR Output

Västerbottens läns allmänna
K ungorelser

ar 1922. F

Ser. A Landskontoret N:r 53

&
För allmän kännedom meddelas, att Riksförsäkringsanstaltens ombud Ang. förord—

nande av

för Burträsks södra fjärdingsmannadistrikt, nämndemannen Albert Astrom i ombud för

Kvarnbysund, från och med den 1 januari 1923 förordnats till ombud förpeja Burträsk
kommun.

hela Burträsks kommun.
Umeå i landskontoret den 20 december 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri.