OCR Output

Västerbottens läns allmänna

Kungörelser

ar 1922.

Ser. A _ Landskontoret N:r 51

For allmän kännedom kungöres härigenom att Riksförsäkringsanstalten Ang. förord—

&& W * Z. e S x nande av
forordnat t. f. häradsskrivaren Karl Bergstrom, Umeå, att tills vidare vara mantaisoms

anstaltens mantalsombud för Umeå fögderi. bud för

Umeå i landskontoret den 14 december 1922. f('[jjgläåå_

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umeå 1022,” Runo Larssons Tr&ckcri.

_6