OCR Output

. i9 Jä
. in t ‘[ $ 1 i F l
Varans eller tjänstbarhetens namn ' Beräkningsgrund | Kr. | ore

Grupp 12. |
| Den s. k. allmänna gruppen. |
[ a) murare . — _. ___ _. ___ _' . Man o. timme | 1 |35
| Lanthushållningen. |
iE oncher:—At im c — — — e e ie as esnt csmlsc in esn Djur o. dygn | — 20
1. . — V . f | — 160
—Bete, åt hästar . — . : . . .. . 2l .. ,. .. .. % | — 160
f 100 kilogr. obe— P3
| räknat säckens
RÅg . . .. Wa ka tr tea ei boG K d ki g k iG s vikt (netto) | 18 |—
K .. — i . n d — Cs Li iv he v de pf v Liop : ä ald |—=|
| Blandsäd ... .. * + Ob s
‘Arter ..................................... | k | 30| —]
. .. ... . ..1... ..:;.. . | 100 kilogram | 8 |— |
| | Kilogram le— | | 3
Slaktdjur nötkreatur och gödkalv .. . ........... | .. .. —=—J45.
L ce ym a & k i at + vd å — 175
svin VV .. . — —P 0 L ; e | o 1140
‘ get ...... hö s d e gr feea mcp err ie ies | 99 4 | e 60
‘ Miölk, skummad. . .. .. . . : . — — . .. .. Liter —— 101.
Gradde, hallande minst 10 *; fetthalt..... . .' . : & 1 |—]
| Ost, he4 t t r ee nn R eee eM Aa . Kilogram 2 | 50
| Halviet ; ... :; s s se se e t Koi . 4 % 1 ;50 /
kvartsfet :: . : ' . . ___ ___ _. . * i tt
skuinost.: — : . . .. .. — _. . . .. .. % | — 160]

1 övrigt har den lokala värderingsnämndens taxa av Riksvärderings—
nämnden fastställts.

Stockholm den 25 november 1922.

På Riksvärderingsnämndens vägnar:

A. Borgström.
Arthur Vinstrom.

Umeå i Landskontoret den 11 december 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz. —

Umeå 1922, Runo Larssons Tryckeri j