OCR Output

; — 12 —
Dorotea sockens taxeringsdistrikt.
Jorns sockens taxeringsdistrikt
(med undantag av Jörns statlonssamhalle)

Norsjö sockens taxeringsdistrikt
(med undantag av Bastuträsks stationssamhälle).

Malå sockens taxeringsdistrikt.

av Skellefteå landskommun: fabriksområdena Klemensnäs och Sävenäs
samt hemmannen Innerursvik n:ris 1—3 cch Ytterursvik n:ris 1—6;

av Skellefteå stad: Skellefteåhamn och Kallholmen (den del av Ytter—
ursviks by som inkorporerats med Skellefteå stad).

Grupp
(Lagsta skattefria avdrag kr. 1,;200: —).
Vilhelmina taxeringsdistrikt
(med undantag av Vilhelmina municipalsamhälle).

Dikanäs taxeringsdistrikt.
Vännäs municipalsamhälle.

Åsele municipalsamhälle.
Bastuträsks stationssamhälle.
Umeå stads taxeringsdistrikt.
Skellefteå stads taxeringsdistrikt.
(med undantag av Skellefteå hamn och Kallholmen).

Grupp IV.
(Lägsta skattefria avdrag kr. 1,350: —).

Lycksele municipalsamhälle.
Vilhelmina municipalsamhälle.
Jörns stationssamhälle.

Umeå i landskontoret den 22 november 1922.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Heintz.

Umea 1922 Runo i_r&ckerl

i e e i s