OCR Output

22041 2.

Grupp 1.
(Lagsta skattefria avdrag kr. 900: —).

Nordmalings sockens östra taxeringsdistrikt
(inbegripet municipalsamhället Nordmalings kyrkovall.)

Nordmalings sockens västra taxeringsdistrikt.
Hörnefors sockens taxeringsdistrikt.
Bjurholms sockens taxeringsdistrikt.
Vännäs sockens taxeringsdistrikt
(med undantag av Vännäs municipalsamhälle).

Sävars sockens taxeringsdistrikt.
Fredrika sockens taxeringsdistrikt.
Bygdeå sockens taxeringsdistrikt.
Nysätra sockens taxeringsdistrikt.
Lovangers sockens taxeringsdistrikt.
Burtrasks sockens övre taxeringsdistrikt.
Burträsks sockens nedre taxeringsdistrikt.
Ursvikens taxeringsdistrikt
(med undantag av under grupp II upptagna omraden).

Kagedalens taxeringsdistrikt.

Skellefteå sockens norra taxeringsdistrikt.
Skelleftea sockens sodra taxeringsdistrikt.
Burea sockens taxeringsdistrikt.

Byske sockens sodra taxeringsdistrikt.
Byske sockens norra taxeringsdistrikt.

Grupp II.
(Lägsta skattefria avdrag kr. 1,050: ——).

Umeå sockens norra taxeringsdistrikt.
Umeå sockens södra taxeringsdistrikt.
Holmsunds sockens taxeringsdistrikt
(inbegripet Djupviks municipalsamhälle.)

Degerfors sockens övre taxeringsdistrikt.
Degerfors sockens nedre taxeringsdistrikt.
Lycksele sockens norra taxeringsdistrikt.
Lycksele sockens södra taxeringsdistrikt
(med undantag av Lycksele municipalsamhalle).

Örträsks sockens taxeringsdistrikt.
Stensele sockens taxeringsdistrikt.
Tärna sockens taxeringsdistrikt.
Sorsele sockens taxeringsdistrikt.
Asele sockens taxeringsdistrikt.

(med undantag av Asele municipalsamhille)