OCR Output

~ .9 "2.

for Ortrask socken:

ordforande: t. f. landsfiskalen H. __Andersson, Örträsk;
ledamot: jägmästaren Ake Berg, Orträsk; o

for Stensele socken:

ordförande: landsfiskalen V. Astrom, Stensele;
ledamot: jägmästaren A. Hamre, Stensele;

för Tarna socken:

ordforande: kyrkoherden J. Tarnaby;
ledamot: landsfiskalen K. J. Lundberg, Tarnaby;

för Sorsele socken:

ordforande: landsfiskalen E. Nyberg, Sorsele;
ledamot: vandringsrättaren M. Persson, Blattniksele;

för Åsele socken:

ordförande: kommunalnämndsordföranden M. P. Eriksson, Åsele;
ledamot: jägmästaren T. Nettelbladt, Åsele;

for Dorotea socken:

ordforande: landsfiskalen B. Nordin, Dorotea;
ledamot: inspektoren D. J. Nordenstedt, Dorotea;

for Fredrika socken:

ordforande: t. f. landsfiskalen H. Andersson, Ortrisk;
ledamot: hemmansägaren E. E. Nordenstedt, Fredrika;

för Vilhelmina taxeringsdistrikt:

(omfattar den del av Vilhelmina socken, som tillhor Vilhelmina landsfiskals—

distrikt):

till

99

ordforande: handl. Uddo R. Jacobsson, Vilhelmina;
ledamot: landsfiskalen A. Lidholm, Vilhelmina;

för Dikanäs taxeringsdistrikt:

(omfattar den del av Vilhelmina socken, som tillhör Dikanäs landsfiskals—

distrikt):

till

99

ordförande: landsfiskalen S. V. Lidberg, Vilhelmina;
ledamot: forstmästaren A. Wallmark, Vilhelmina.