OCR Output

s 0 —

till ordforande: landsfiskalen O. Burman, Skellefteå;
, ledamot: hemmansägaren Sven Wiklund i Tjärn;

för Bureå socken:

till ordforande: kassören Oskar Vikner, Bureå;
» ledamot: ingeniören Rågnar Insulander, Ohrviken;

for Byske sockens sodra taxeringsdistrikt:

(omfattar Fällfq_rs församlir_l_g jämte byarna Drängsmark, Hemmistjärn, Bratt—
liden, Ostvik, Ostanbick, Ostanbick och Frostkage):

till ordforande: kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drangsmarkby:
,» ledamot: handlanden Johan Lundgren, Drängsmarkby;

för Byske sockens norra taxeringsdistrikt:

(omfattar övriga byar och lägenheter inom Byske socken):

till ordforande: landsfiskalen O. J:son Gårding, Byske;
, ledamot: handlanden J. Wiklund, Byske;

för Norsjö socken:

till ordforandé: inspektoren O. Gren, Bastuträsk;
,, ledamot: landsfiskalen P. V. Nilzon, Norsjö;

for Jorns socken:

till ordforande: landsfiskalen F. Wallmark, Jörn;
,, ledamot: disponenten Olof Björklund, Jörn;

for Mala socken:

till ordförande: landsfiskalen J. E. Westman, Malåträsk;
,, ledamot: inspektoren F. Wikström, Malåträsk;

Lycksele sockens norra taxeringsdistrikt:

(omfattar den del av Lycksele socken, som tillhor Lycksele norra lands—
fiskalsdistrikt):

till ordförande: landsfiskalen I. Ronnberg, Lycksele;
,, ledamot: jägmästaren B. Bergström, Lycksele;

Lycksele sockens södra taxeringsdistrikt:

(omfattar den del av Lycksele socken, som tillhör Lycksele södra lancs—
fiskalsdistrikt);

till ordforande: landsfiskalen R. Carlsén, Lycksele;
, ledamot: förvaltaren Teodor Markusson, Lycksele;